Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

ACTUALITAT NEGOCIACIÓ Maig 2012
7 Maig 2012

 VACANCES, LLICÈNCIES I PERMISOS

Fruit de la negociació dels sindicats amb la corporació municipal, recollint el sentit de les propostes aportades per TOTS, i a l'espera de l'aprovació definitiva pel Consell Plenari, hem arribat a un acord per no reduir els 3 dies PERSONALS i premis d'antiguitat que estableix la Llei 5/2012 de la Generalitat de Catalunya i, per tant, continuarem tenint els mateixos que fins ara (31 dies entre Vacances i Lliures Personals), a banda dels corresponents als premis d'antiguitat:

15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral addicional anual.

20 i 24 anys, ambdós inclosos, de serveis: 2 dies laborals addicionals anuals.

25 i 29 anys, ambdós inclosos, de serveis: 3 dies laborals addicionals anuals.

30 i 34 anys, ambdós inclosos, de serveis: 4 dies laborals addicionals anuals.

35 o més anys de serveis: 5 dies laborals addicionals anuals.

FONS SOCIAL

Recordem que totes les persones que estaveu adherides al PLA DE PENSIONS ja podeu sol·licitar l'ajut per estudis amb càrrec al FONS SOCIAL, del curs 2011-2012 (document a la intranet). El termini per sol·licitar-lo finalitzarà el 31 de maig.
Així mateix, podeu presentar les sol·licituts d'ajut general amb carrec al FONS SOCIAL.
Tot això, en virtut de l'acord que es va arribar a la mesa negociadora per al 2012.


PROPOSTA DE RENUNCIAR A L'AJUT MUNICIPAL PER DESPESES SINDICALS

ASEMIT i UGT hem demanat que es destini l'import de 6.196 €, previst a l'acord/conveni per despeses de funcionament dels sindicats, a les millores en les condicions de treball dels empleats/es municipals que puguin resultar de la negociació col·lectiva.

La proposta ha estat rebutjada a la mesa negociadora. 

VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

La valoració de llocs de treball continua la seva tramitació a la mesa negociadora, quedant pendent únicament un grup dels llocs de treball de comandament. Després de l'aprovació inicial pel Consell Plenari, s'analitzaran totes les aportacions i al·legacions anteriorment presentades i les noves que es puguin presentar en el tràmit d'audiència previ a l'aprovació definitiva pel Consell Plenari.

PLA DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL (1a. part)

Després de varis mesos de negociació, es preveu poder arribar aviat a un acord sobre la proposta que vam presentar relativa a la primera part d'un Pla de Desenvolupament Professional. Adjuntem la proposta que incorpora les modificacions que han resultat de la negociació fins ara.

La finalitat del pla és impulsar la promoció i la carrera professional del persona mitjançant sistemes objectius i transparents, buscant la conciliació entre les expectatives professionals de les persones i les necessitats de l'Ajuntament.

FONS ADDICIONAL I CRITERIS DEL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT

L'art. 32 de l'acord/conveni de funcionaris destinava un 1% de la massa salarial (uns 360.000 €) a millores retributives de tots els treballadors/es, ocupació estable i promoció professional. La Corporació, recolçada per algun sindicat, va decidir la seva modificació per tal de destinar l'import previst per als funcionaris al foment de programes d'ocupació per als ciutadans.

No estem en contra de que es realitzin programes d'ocupació, el que no podem admetre es que la Corporació ho faci amb els diners que l'acord/conveni destinava als empleats municipals. Altres partides hi ha per poder-ho fer.

Per aquest motiu, hem aportat a la mesa negociadora una proposta de creació d'un fons addicional, juntament amb una proposta per establir els criteris objectius d'assignació del complement de productivitat que permetin fer extensiva a tot el personal la possibilitat de percebre'l en igualtat d'oportunitats. Podeu veure-la en document adjunt.

PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES

En aquest moment, es troba sobre la taula de negociació el Pla d'Igualtat elaborat des del departament de Polítiques d'Igualtat. Aquest pla ha de fixar el marc general i les línies d'actuació necessaris per assolir una igualtat real entre homes i dones a la feina.

ASSEMBLEA DE DELEGATS I DELEGADES DE L'ÀREA PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA I LES TERRES DE L'EBRE

ASEMIT forma part d'aquesta Assemblea, que integra delegats i delegades sindicals de les diferents administracions públiques (estatal, autonòmica i local) i té per objecte la defensa del sector públic i dels seus empleats. Pensem que, ara més que mai, ens cal unir esforços per poder defensar els nostres drets.

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es