Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

FORMACIÓ MATERIAL D'INTERES

CURSOS ENTITATS PÚBLIQUES

FORMACIO ON LINE INAP (Instituto Nacional Administración Pública)

PLA DE FORMACIÓ LOCAL 2011 PER A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL EAPC (Escola Administració Pública)

http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc

FORMACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

http://www.acm.cat/formacio/cursos/afcap

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

http://www.diputaciodetarragona.cat/

 

RECULL DE MATERIAL D’ÚS FORMATIU PROFESSIONAL

                                   DRET PÚBLIC

Novetats legislatives

Formularis de dret local

http://www.diba.cat/web/normativa/formularis             

Legislació

http://www.060.es/te_ayudamos_a/legislacion/por materias-ides-idweb.html

Seminaris d’administració local

http://formacio.fmc.cat/09/index.asp?opc=10&anyo=2008

http://formacio.fmc.cat/09/index.asp?opc=10&anyo=2009     

Ajuntament Fàcil

http://www.fmc.cat/IMAGES_2/Ajuntament%20Facil.pdf

Informació jurídica

http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica

Cercador d’Informació de Diaris Oficials

http://www.diba.es/cido/  

Temaris administració general i especial Generalitat

http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc

Models d'exàmens de la Generalitat

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.188cc2c34a4b942f8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=523f8c6ae50d7110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=523f8c6ae50d7110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Tests temaris oposicions

http://www.temariosenpdf.es/recursos-gratuitos.html

Manual de llenguatge i estil administratiu (castellà)  

Revista Catalana de Dret Públic

http://www10.gencat.cat/eapc_revistadret

Elaboració de documents administratius  

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=4809a936-cf01-47f9-bad1-ba9028c4e4d7&groupId=477806   

http://www.diba.cat/centre_de_recursos_nous/cursos/doc_administratius/html/index.html

Documentació jurídica i administrativa        

Redacció de documents administratius (castellà)

Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu

http://www20.gencat.cat/docs/eapc/Home/Publicacions/Materials%20didactics/1%20Material%20didactic%20per%20a%20cursos%20de%20llenguatge%20administratiu/documents/material_cursos_llenguatge_adm.pdf

Redacció i presentació d’informes

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=2fea14e3-5af1-4265-ae80-ee3f57bbfe7d&groupId=477806

Guia pràctica de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

http://www.diba.cat/documents/199083/199111/assistenciagovernlocal-rrhh-fitxers-butlletiogl-maig2007-pdf.pdf

Legislació RRHH

http://www.diba.es/cemical/codibasic/presentacio.asp

Sentències RRHH

http://www.diba.es/cemical/sentencies2.asp

Prevenció de riscos laborals

Guia básica general de prevenció de riscos laborals

http://www.cjap.gva.es/portal/c/document_library/get_file?uuid=ba872004-37ff-4378-891e-2f8df12bb73e&groupId=390906

Dret urbanístic I

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=071c6cbe-8048-486c-8ce5-bbe4dd4b593c&groupId=477806    

Dret urbanístic II

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=42a0eba6-bfb8-4c68-bc35-151df98c168a&groupId=477806

Contractes del sector públic

http://virtual.eapc.cat/file.php/1/contractes_def_2010/inici.html  

Normativa de protecció de dades

http://www.apdcat.net/ca/contingut.php?cont_id=132&cat_id=122

Manual de la Llei orgànica de protecció de dades de carácter personal

Guía bàsica de protecció de dades per als ens locals

http://www.apd.cat/media/2666.pdf

Directiva de serveis

http://www.acm.cat/serveisjuridics/seccio/Càtedra

  

INFORMÀTICA D’USUARI

Guia pràctica d’iniciació a la informàtica

http://punttic.cat/files/Materials%20Formatius/033/033.pdf

Outlook Express  

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=8941587a-b3d8-4be5-a55f-48ba6154f1ac&groupId=477806     

Acces XP inicial 

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=f54dfc45-83dd-44be-a945-68efba111071&groupId=477806

Acces XP avançat

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=b4d22082-7325-461c-90ad-d86e495bfdcc&groupId=477806

Acces XP pràctiques    

Excel XP inicial 

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=1b11dbca-f393-4c92-ab80-5ad135c0b7f8&groupId=477806

Excel XP avançat

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=bf8dffa2-923e-4dc4-896a-22b5e3aa5cb6&groupId=477806

Excel XP pràctiques     

Word XP inicial

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=25dad2ba-3ae3-4a05-a049-6c9b95880a62&groupId=477806

Word XP avançat 

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=60780af1-6dd6-4fb0-b70b-7bafc2d83c7d&groupId=477806

Word XP pràctiques     

Powerpoint XP 

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=2fb684b7-36e1-42c1-b681-0f0bf69c030d&groupId=477806

Powerpoint XP pràctiques       

Manuals de windows, word, acces, power point, adobe acrobat, excel, web i correu electrònic

http://eapmurcia.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=15015&IDTIPO=100&RASTRO=c$m15012

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es