Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

NEGOCIACIÓ

ÒRGANS DE NEGOCIACIÓ I/O PARTICIPACIÓ

- Mesa general de negociació de les condicions de treball del personal funcionari

- Mesa general de negociació de les matèries i condicions de treball comunes al personal funcionari, estatutari i laboral

- Comissió paritària d'interpretació, estudi i seguiment de l'acord sobre les condicions de treball del personal funcionari

- Comissió de valoració de llocs de treball, ordenació adminsitrativa i promoció interna

- Comissió de formació

- Comissió del fons social del personal funcionari

- Comité de seguretat i salut

- Comissió executiva del pla d'igualtat de l'Ajuntament de Tarragona


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es