Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

DEFENSA JURÌDICA AFILIATS Relacionat amb les funcions

 UNIÓ FEDERAL DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES

MODEL INTEGRACIÓ PARCIAL 

La cobertura jurídica és gratuïta per a defensar els interessos legítims de tots els afiliats, relacionats amb l'exercici de les seves funcions, lloc de treball o accions directes que tinguin a veure amb tots dos.

Per activar els serveis jurídics contractats pel sindicat, tots els afiliats d'ASEMIT, podeu enviar, al correu juridicas@asemit.com amb nom i cognoms, telèfon i número de Tip, juntament amb el màxim de documentació necessària o altres que considereu necessaris per a una correcta tramitació del vostre cas.

El servei jurídic, es posarà en contacte amb vosaltres per concretar qualsevol acció necessària.

DADES NECESSÀRIES + Documentació aportada.
Enviar a: juridicas@asemit.com
 
Acord de l'assemblea general d'afiliats, des del dia 1 de juny de 2023, deixant sense efectes qualsevol acord anterior sobre assistència jurídica als afiliats.
 
Si necessiteu qualsevol consulta o aclariment contacteu amb els delegats sindicals d'ASEMIT.

Advocat de referència. Bitos Advocats

C. Barcelona -43 43840 Salou

• Defensa jurídica Relacionat amb les funcions de policia 

Des del dia 1 de juliol ha entrat en vigor la federació amb UFSE, per aquest motiu tots els afiliats d'ASEMIT, si volen, poden enviar en cas de desobediència greu, resistència o AAA, una vegada finalitzada la minuta, juntament amb el comunicat mèdic si tenen, en cas de no haver estat necessària assistència mèdica només la minuta, al correu juridicas@asemit.com, juntament amb nom i cognoms, telèfon i número de Tip, des d'aquest moment tot això es manarà a la federació i un gabinet jurídic realitzarà l'acusació particular contra l'investigat, sol·licitant sempre la màxima pena, indemnització i si fos possible l'ingrés en presó de l'autor, el procediment serà portat fins a una condemna ferma.

Esperem que amb això puguem aconseguir que aquestes infraccions penals tinguin un càstig que serveixi per a intentar reduir la falta de respecte i autoritat que actualment tenim tots els agents davant de molts ciutadans.

En cas de no voler utilitzar aquest servei o desitjar ser assistit per un altre advocat amb cost a l'Ajuntament, no seria necessari activar el servei.

DADES NECESSÀRIES JUNT MINUTA I PART FACULTATIU SI HI HA.

enviar a: juridicas@asemit.com

BITOS ADVOCATS José Antonio Bitos Rodríguez

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es