Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA CAT al RECURS APEL.LACIO CCOO acords de la GUT
17 Juliol 2012

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya a desestimat el recurs d’apel·lació interposat per CC.OO, contra la sentencia del Jutjat contencios-administratiu nº2 de TGNA i els comdemna a les costes fins un màxim de 1.500€.

Al document adjunt podeu veure un petit resum de la sentencia d’apel·lació, no te “desperdici” el paràgraf que motiva una part de la sentència.

 

 


El passat mes de febrer 2011 varem informar de la sentència "FAVORABLE per un defecte de forma" interposada per CC.OO contra els acords adoptats per la GUÀRDIA URBANA DE TARRAGONA (increment del CE de 2008,2009 i 2010) i del recurs d'Apel·lació de CCOO al tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 2 TARRAGONA

PARA LA SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

ANTONI BEAS MARTÍNEZ Letrado de CC.OO y apoderado, actuando en nombre de ROSSEND CASTELLVÍ MATEU (Sección Sindical de CC.OO del Ayuntamiento de Tarragona), cuya representación tengo acreditada en el recurso contencioso-administrativo abreviado nº 84/2010.

 

INTERPONGO RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN


Informació 2011 sobre el Recurs al Bloc d'ASEMIT

http://asemit.blogspot.com/2011/03/ja-hi-tornem-ccoo-interposa-recurs.html

Podeu veure el Recurs d'Apelació de CCOO

http://www.asemit.com/cocos/Recurs_Apelacio_CCOO.pdf

Informació sobre la sentència al Bloc d'ASEMIT

http://asemit.blogspot.com/2011/02/sentencia-favorable-als-acords-de-la.html

Podeu veure la sentència 47/2011 (08-02-2011)

http://www.asemit.com/cocos/sentencia_84_2010_acords_gut_CCOO.pdf

 

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es