Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

AVANTPROJECTE DE LLEI DELS GOVERNS LOCALS
23 Abril 2013

La Generalitat ha enllestit l'avantprojecte de llei dels governs locals, que pretén reordenar les competències dels ajuntaments i els consells comarcals. Una de les novetats és que la Generalitat avaluarà els serveis que presten els ajuntaments per decidir si els poden continuar prestant.

http://www.324.cat/multimedia/pdf/9/8/1366895004389.pdf

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es