Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

ENTRA EN VIGOR LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
29 Desembre 2013

La Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local ha sortit publicada al BOE del dia 30 de desembre de 2013. Amb la seva entrada en vigor s'obre la porta a noves retallades en els serveis públics i en les retribucions del personal de les entitats locals.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf

 

 

 

 

 

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es