Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

Moció a l'Ajuntament de Tarragona per avançament de l’Edat de Jubilació dels membres del Cos de la Policia Local
13 Maig 2014

El proper divendres dia 16 de maig es presenta una Moció al Ple de l'Ajuntament de Tarragona, a proposta del sindicat ASEMIT per l’Avançament de l’Edat de Jubilació dels membres del Cos de Policia Local

Proposta de moció: 

Instar a la Secretaria del Estado de la Seguridad Social, a la Dirección General de la Ordenación del Territorio de la Seguridad Social i a la FEMP, que proposin al Congreso de los Diputados, la modificació legislativa en matèria de Seguretat Social, que permeti l’avançament de l’edat de jubilació de les policies locals, a través de l’aprovació de les següents mesures:

 1a. L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació als membres dels Cossos de Policies Locals de l’estat, en les mateixes condicions que es contemplen en la Disposició Addicional Quadragèsima Cinquena del Real decreto Legislativo 1/1994, per la que s’aprova el text refós de la Ley General de la Seguidad Social, introduïda per la Ley 40/2007 de 7 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social.

 2a. Sol·licitar al Gobierno del Estado, el reconeixement de la professió policial de risc, i en conseqüència, la redacció d’un catàleg de malalties professionals, amb l’objectiu de protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat de jubilació, sense tenir en compte la sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball, així com la incidència en els processos d’incapacitat laboral que genera, i els requeriments exigits pel desenvolupament de la tasca policial.

PROPOSTA APROVADA PER UNANIMITAT DEL PLENARI MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

Clica per veure la Notícia al Diari de Tarragona edició del dia 17/05/2014

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es